Aktivnosti PRP
Utemeljitev naložbe in novega proizvoda
Plut Denis je mladi prevzemnik na kmetiji od leta 2013. Ima kmetijsko izobrazbo in delovne izkušnje na kmetiji.
Kmetija je vkljucena v ekološko pridelavo. Kmetija se ukvarja z rejo govedi, osnova je creda krav dojilj ter s konjerejo.
Na kmetiji imajo registrirano tudi dopolnilno dejavnost in sicer reja postrvi in izletniško kmetijo. Pridelke tržijo na kmetiji in najvec preko dopolnilne dejavnost - turizma.
Kmetija investira v nakup kmetijske mehanizacije in sicer z striji za spravilo krme - senena linija.
Nakup vrtavkastega zgrabljalnika, balirke za okrogle bale in klešce za prenašanje bal sodijo med stroje za ekološke pridelovalce.
Drugi del investicije pa je nakup gozdarskega mulcerja s katerim bodo prispevali k okolju in vzdrževanju kmetijskih površin in preprecevali
zarašcanje.
Investicija sodi med enostavne in izboljšanje konkurencnosti kmetijskih gospodarstev, kajti na kmetiji pricakujemo dvig produktivnosti, zlati produktivnosti dela,
povecanje stroškovne ucinkovitosti- manj placanih storitev, povecanje higiene in kakovosti, vzdrževanje kmetijskih zemljišc ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.
Obrazložitev FADN podatkov glede ribogojstva: ker so bile ribe, ki so dopolnilna dejavnost obravnavane pod živinorejo, smo SE206 zmanjšali za enak znesek kot smo prikazali
ribogojstvo v SE256.


 

 
   
 
Domov .:. Ekološka kmetija .:. Turizem .:. Ribogojništvo .:. Konjereja in oskrba .:. Galerija slik .:. Kontakt